Badania na rynek

Poddziałanie Badania na rynek skierowane jest do przedsiębiorców działających w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru B+R (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/).

Poddziałanie Badania na rynek skierowane jest do przedsiębiorców działających w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru B+R

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Poddziałanie to adresowane jest zarówno do firm dopiero rozpoczynających swoją działalność, jak i tych, które już od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku. Zatem, z możliwości skorzystania z dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania Badania na rynek, skorzystać mogą zarówno nowopowstałe przedsiębiorstwa, jak również i te, które znajdują się w sytuacji, gdzie ich projekty badawcze znajdują się w fazie zalążkowej, jednak dotyczą sektorów postrzeganych, jako zaawansowane technologicznie.

Poddziałanie Badania na rynek dostępne w obecnej perspektywie budżetowej, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój.

Dla kogo przewidziane jest wsparcie?

Wsparcie nakierunkowane jest na wspieranie projektów badawczo-wdrożeniowych, ukierunkowanych na komercjalizację uzyskanych z ich prowadzenia wyników. Ponad to projekty te realizowane muszą być poprzez przedsiębiorców, którzy działają we współpracy z instytucjami typu B+R.

Wsparcie uzyskane z poddziałania Badania na rynek, przeznaczone może zostać na pokrycie wydatków, które są niezbędne do:

  • rozpoczęcia wytwarzania nowego produktu,
  • rozpoczęcia świadczenia nowej usługi.