Banki udzielające kredytu technologicznego przedsiębiorcom

Instytucjami, które udzielają przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw kredyt technologiczny, są banki komercyjne (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/).

Warunki

Bank kredytujący w tym wypadku, nie może uzależnić udzielenia kredytu technologicznego od ilości wywożonych przez danego przedsiębiorcę towarów, czy też usług w ramach prowadzonej przez niego działalności wywozowej ani od uprzywilejowania towarów krajowych względem towarów importowanych

Autor zdjęcia: Images_of_Money

Bank kredytujący w tym wypadku, nie może uzależnić udzielenia kredytu technologicznego od ilości wywożonych przez danego przedsiębiorcę towarów, czy też usług w ramach prowadzonej przez niego działalności wywozowej ani od uprzywilejowania towarów krajowych względem towarów importowanych. Nie może również udzielić kredytu technologicznego na utworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej ani na inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności wywozowej.

Bank nie może także uzależnić udzielenia przedsiębiorcy kredytu technologicznego od ceny lub ilości produktów rolnych nabytych od producentów rolnych lub wprowadzonych na rynek ani od przekazania środków kredytu w części lub w całości producentom, zajmującym się wytwarzaniem surowców rolnych.

Oprocentowanie i warunki kredytu

Oprocentowanie kredytu technologicznego musi być niższe, lub równe średniemu oprocentowaniu pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez dany bank kredytujący. Jeśli chodzi o szczegółowe warunki udzielenia kredytu technologicznego, w szczególności w kontekście prowizji i opłat, to nie mogą być one mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez bank kredytujący innych kredytów inwestycyjnych.