Czy bardzo ciężko jest obecnie dostać dotację?

Dotacje dla firm są niewątpliwie bardzo atrakcyjną formą finansowania działalności przedsiębiorstw i ich inwestycji. Aby móc jednak pozyskać taką dotację, należy spełnić określone wymogi formalne i przejść przez skomplikowany i długotrwały proces związany z rozpatrywaniem i oceną wniosku.

 

Dotacje dla firm są niewątpliwie bardzo atrakcyjną formą finansowania działalności przedsiębiorstw i ich inwestycji

Autor zdjęcia: eveos

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, chcąc wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zapowiada jednak ograniczenie formalności i uproszczenie procedur konkursowych na podstawie, których udzielane są dotacje dla firm. Czy rzeczywiście zmiany te wejdą w życie i w jakim stopniu okażą się one korzystne, okaże się w najbliższej przyszłości.

Co zrobić, by przyspieszyć formalności?

Prawdą jest, że wiele zależy również od samych przedsiębiorców i tego, w jaki sposób podejdą oni do skompletowania niezbędnej do uzyskania dotacji dokumentacji. Co oznacza to w praktyce? Załóżmy, że zamierzeniem przedsiębiorcy jest przeprowadzenie działań związanych z prowadzeniem prac budowlanych. Wymaga się w takim przypadku, aby przed złożeniem wniosku o dotację uzyskał on wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę i inne decyzje (na przykład decyzję środowiskową), które są wymagane do rozpoczęcia tego rodzaju prac. Posiadany komplet dokumentów jeszcze przed uzyskaniem dotacji, sprawia, że beneficjent w oczach organu przyznającego środki jest bardziej wiarygodny. Przyspiesza to również wszystkie procedury.

Podobna sytuacja dotyczy konkursów, w których duża waga przykładana jest do innowacji. Bardzo istotne jest tu posiadanie dokumentów powiązanych z ochroną własności przemysłowej. Zdobycie dotacji będzie, więc w praktyce dużo prostsze, jeśli będziemy dysponowali odpowiednią technologią, bądź też produktem co, do którego wszczęta została już procedura ochronna. Ponieważ uzyskanie tego typu dokumentów i decyzji wiąże się to z dość długim okresem oczekiwania, warto rozpocząć ich kompletowanie z odpowiednim wyprzedzeniem.