Czy łatwo jest obecnie uzyskać dotację przedsiębiorcom?

Dużo trudniej jest dostać dotacje dla firm w programów krajowych na zakup na przykład nowych technologii, urządzeń i maszyn. W większej mierze niż w latach ubiegłych, wykorzystywane są tutaj obecnie instrumenty zwrotne i mieszane.

Nauka wspierająca biznes

Dużo trudniej jest dostać dotacje dla firm w programów krajowych na zakup na przykład nowych technologii, urządzeń i maszyn

Autor zdjęcia: jenny downing

W myśl tych nowelizacji, pomoc bezzwrotna przeznaczana jest głównie na współpracę pomiędzy sektorami nauki i biznesu (więcej na stronie: http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/dotacje/697702,Jak-pozyskac-dotacje-unijne-z-budzetu-2015-2020.html). Jest to związane z chęcią zwiększenia zainteresowania ze strony przedsiębiorstw działalnością rozwojowo-badawczą, dzięki czemu możliwe jest pobudzenie innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności naszych rodzimych firm na rynku międzynarodowym.

Współpraca pomiędzy polską nauką i biznesem ma służyć zwiększeniu się wykorzystywania wyników prac badawczych w obszarach komercyjnych i przez to być odpowiedzią na bieżące potrzeby naszego rodzimego rynku. Warto tu wspomnieć, że tego typu kooperacje prywatnych przedsiębiorstw z instytucjami badawczymi i jednostkami administracyjnymi są bardzo często zawierane w ramach inicjatyw klastrowych. Z tego też względu, to właśnie one mają największe szanse na otrzymanie dotacji na swoje działania. Przyczyniło się to znacznie do zwiększenia się liczby klastrów w Polsce.

Klastry w Polsce

Obecnie zarejestrowanych jest około 143 klastrów w Polsce. Najwięcej spośród nich, bo aż trzydzieści zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim, druga pod względem ich liczby jest Wielkopolska.

Klastry łączą się jednak często w obrębie obszarów charakterystycznych dla danego regionu, jak ma to na przykład miejsce w przypadku Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, które znajduje się w południowo-wschodniej Polsce (bowiem tu mieści się zagłębie przemysłu lotniczego w naszym państwie).

Coraz częściej powstają również dość nietypowe, charakteryzujące się wysokim stopniem specjalizacji jak na przykład klastry designu na Śląsku czy klastry bieliźniane na Podlasiu.