Gdy firma potrzebuje zastrzyku gotówki

Trudno by było chyba na świecie znaleźć firmę i to niezależnie od sektora jej działalności i jej wielkości, której nie przydałyby się dodatkowy zastrzyk gotówki. W biznesie potrzebny jest stały dopływ gotówki, ciężko z tym polemizować! Zdarzają się również chwile, w których bieżąca działalność firmy jest na tyle kosztowna, że nie jest się w stanie pokryć jej z posiadanych w danym momencie środków. W takiej sytuacji, konieczne jest poszukiwanie finansowania z zewnątrz.

Dotacje dla firm

Trudno by było chyba na świecie znaleźć firmę i to niezależnie od sektora jej działalności i jej wielkości, której nie przydałyby się dodatkowy zastrzyk gotówki.

Autor zdjęcia: MorboKat

Najlepszą opcją byłyby z pewnością uzyskanie bezzwrotnej dotacji, jednak w praktyce niewielu przedsiębiorców ma szansę na pozyskanie środków w ten sposób. Konkursy organizowane są co jakiś czas i wiążą się z koniecznością spełnienia wielu wymogów co do na przykład:

  • wielkości firmy,
  • sektora działalności,
  • stażu na rynku,
  • etc.

W przypadku dużych firm, konieczne jest więc na ogół zaciągnięcie kredytu. Dotyczy to również sytuacji, w której pieniądze są potrzebne w trybie pilnym, a jak wiadomo procedury przyznawania dotacji trwają dość długo, nie każdy może więc pozwolić sobie na czekanie na wyniki rozstrzygnięcia konkursu z nadzieją, że uda się przejść ten proces pozytywnie. W takich momentach nieoceniona jest także fachowa pomoc w uzyskaniu dotacji (do uzyskania chociażby tutaj: http://www.strategor.pl/), co finalnie przekłada się na znaczną oszczędność czasu i zminimalizowanie ryzyka popełnienia jakiegokolwiek błędu.

Kredyt dla firm

Gdy konieczne jest zaciągnięcie kredytu bankowego, warto skontaktować się z doradcą. Doradca, będąc zorientowanym w sytuacji przedsiębiorstwa i jego potrzebach może pomóc uzyskać produkt kredytowy ściśle dopasowany do oczekiwań przedsiębiorcy. Aby kredyt mógł być jednak przyznany, konieczne jest zbadanie zdolności kredytowej firmy.

Badanie takie polega na przedstawieniu pełnej dokumentacji finansowej prowadzonej działalności za wymagany przez bank okres. Do uzyskanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa często dodawana jest także amortyzacja jako koszt pozorny. Odejmując od wyniku finansowego netto koszty związane ze zobowiązaniami, które ma przedsiębiorstwo, wraz z kosztami utrzymania i przyszłej raty kredytu otrzymuje się wynik, który by móc uzyskać kredyt – powinien być dodatni.

W praktyce jednak większość firm stara się ograniczać swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, dlatego też powstają ograniczenia wyniku finansowego netto. W takim przypadku, banki, które rozpatrują wniosek o przyznanie kredytu, stosują często badanie zdolności kredytowej w oparciu o przychód uzyskiwany przez firmę. Czasem stawiany jest jednak w takiej sytuacji dodatkowo stawiany wymóg braku straty, co sprawia, że oprocentowanie takiego kredytu jest wtedy wyższe niż miałoby to miejsce w przypadku gdyby wyniki te były uzyskiwane na wyższym poziomie.