Jakie informacje o technologii należy zamieścić we wniosku o kredyt technologiczny?

Ubiegając się o kredyt technologiczny, przedsiębiorca powinien przedstawić szczegółowe informacje na temat zastosowanej technologii, w tym w szczególności:

  • Ubiegając się o kredyt technologiczny, przedsiębiorca powinien przedstawić szczegółowe informacje na temat zastosowanej technologii

    Autor zdjęcia: ferdy001

    szczegółową charakterystykę zastosowanej technologii oraz przedstawienie właściwości świadczących o możliwości jej wdrożenia do wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, czy też usług,

  • opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, które mają być wynikiem realizacji inwestycji technologicznej finansowanej ze środków pochodzących z kredytu technologicznego,
  • szczegółowy wykaz i uzasadnienie wykorzystania zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, a także usług badawczo-rozwojowych (o czym więcej na stronie: http://www.e-podatnik.pl/artykul/vat_i_akcyza/10627/Uslugi_naukowo_badawcze.html), nieopatentowanej wiedzy technicznej przy realizacji tego przedsięwzięcia finansowanego środkami pochodzącymi z kredytu technologicznego,
  • opis towarów, procesów lub usług, które mają być wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej środkami pochodzącymi z kredytu technologicznego.