Consulting

Doradztwo strategiczne w biznesie

Konsulting Poznań w zakresie doradztwa strategicznego (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) to szereg działań zorientowanych głównie na określeniu optymalnej drogi rozwoju dla danego przedsiębiorstwa spośród wszelkich możliwych i dostępnych w danym czasie wariantów i scenariuszy rynkowych. Nadrzędną funkcją przeprowadzania doradztwa strategicznego jest co oczywiste dążenie do wzrostu wartości samego przedsiębiorstwa, a tym samym ugruntowanie jego silnej pozycji na rynku. Czytaj dalej →

Usługi konsultingowe w krajach rozwijających się w ostatnich dziesięcioleciach

W latach 90? XX wieku kraje rozwijające przestały być już postrzegane jako homogeniczne rynki konsultingowe. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że pod względem technicznym i ekonomicznym potrzeby i możliwości konsultingowe w krajach podlegających gwałtownemu uprzemysłowieniu stały tak naprawdę bardzo podobne do potrzeb istniejących i identyfikowanych w krajach już rozwiniętych. Czytaj dalej →