Kredyt na innowacje technologiczne – szczegóły związane z jego przyznawaniem

Kredyt technologiczny (o którym również pod tym linkiem: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), czyli inaczej kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest przedsiębiorcom, by umożliwić im realizację inwestycji technologicznych. O jego atrakcyjności przesądza przede wszystkim możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji w postaci premii technologicznej, z której spłacona może zostać część zaciągniętego zadłużenia.

Szczegóły

Kredyt technologiczny przeznaczony jest jednak wyłącznie dla firm spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: NYC Media Lab

Wartość wypłaconej premii technologicznej powinna mieścić się w zakresie od 30 do 70 procent całkowitej kwoty poczynionych wydatków kwalifikowanych. Wartość premii nie może przekroczyć jednak kwoty 6 milionów złotych.

Kredyt przyznawany jest najczęściej na okres od jednego roku do dziesięciu lat, gdzie minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 złotych, a jego maksymalna wartość ustalana jest indywidualnie z bankiem kredytującym.

Oprocentowanie kredytu najczęściej jest oprocentowaniem zmiennym. Obowiązuje tu na ogół zasada, że wartość oprocentowania ustalana jest jako stawka 3 M WIBOR/LIBOR/EURIBOR z doliczeniem do niej marży banku.

Tylko dla firm z sektora MSP

Kredyt ten przeznaczony jest jednak wyłącznie dla firm spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy, by spełniały te wymogi:

  • nie mogą zatrudniać więcej niż 250 pracowników,
  • ich roczny obrót musi być mniejszy lub równy 50 milionom euro, albo całkowity bilans roczny mniejszy lub równy 43 milionom euro.