Kredyt technologiczny – szansa dla innowacyjnych przedsiębiorców

Kredyt technologiczny jest atrakcyjną formą dofinansowania, którą pozyskać mogą przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze te przeznaczone mogą zostać na wdrożenie nowej technologii, dzięki której możliwa będzie produkcja nowych, lub też znacząco ulepszonych artykułów.

Na czym polega atrakcyjność kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny jest atrakcyjną formą dofinansowania, którą pozyskać mogą przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: Kris Krug

O atrakcyjności kredytu technologicznego przesądza przede wszystkim tak zwana premia technologiczna, która przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umożliwia ona spłatę części zaciągniętego zadłużenia w banku komercyjnym. Wypłacana jest w transzach występują, więc:

  • transze pośrednie (w trakcie prowadzenia inwestycji),
  • transza końcowa (po zakończeniu inwestycji).

Maksymalna, ogólna wartość wypłacanej transzy to aż sześć milionów złotych (nie oznacza to jednak, że każdy przedsiębiorca może pozyskać aż taką kwotę). O tym, zatem, w jakiej kwocie zostanie nam ona przydzielona, zależy to, jakiego rodzaju technologia ma być wdrażana i jaki jest jej koszt.