Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 – kredyt na innowacje technologiczne?

Kredyt technologiczny zwany obecnie kredytem na innowacje technologicznym (więcej), jest działaniem, którego nadrzędnym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, poprzez wdrożenie w nich użycia zaawansowanych technologii, które przyczyniają się do rozwoju usług i procesów i wytwarzania nowych, innowacyjnych produktów.

Co może być objęte wsparciem?

Kredyt technologiczny zwany obecnie kredytem na innowacje technologicznym, jest działaniem, którego nadrzędnym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, poprzez wdrożenie w nich użycia zaawansowanych technologii, które przyczyniają się do rozwoju usług i procesów i wytwarzania nowych, innowacyjnych produktów

Autor zdjęcia: WolfVision_vSolution

W ramach tego działania, wspierane są realizacje inwestycji technologicznych umożliwiające wytwarzanie nowych, lub znacząco ulepszonych usług i towarów, których celem:

  • jest wdrożenie innowacji technologicznych, które są wynikiem prac własnych o charakterze badawczo-rozwojowym (zarówno podmiotu ubiegającego się o uzyskanie wsparcia, jak i tych przez niego nabytych),
  • jest prawo własności przemysłowej,
  • są wyniki prac rozwojowych,
  • są wyniki badań przemysłowych,
  • jest nieopatentowana wiedza techniczna.

Działania te umożliwiają:

  • wprowadzenie na rynek nowych, bądź też ulepszonych produktów i usług,
  • dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym i sposobie świadczenia usług.

Wymagane jednak jest, by innowacja miała zasięg co najmniej krajowy.