Opinia o nowej technologii w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Jednym z załączników, wymaganych przy składaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach ubiegania się o kredyt technologiczny (kilka słów więcej w temacie pod linkiem: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), jest opinia o nowej technologii. Jak pokazuje praktyka, jest ona dokumentem kluczowym, na bazie którego można uzyskać środki na wdrożenie nowej technologii w firmie.

Kto może sporządzić opinie o nowej technologii?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi ubiegania się o kredyt technologiczny, opinię o nowej technologii mogą sporządzić np.: jednostki naukowe

Autor zdjęcia: jurvetson

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi ubiegania się o kredyt technologiczny, opinię o nowej technologii mogą sporządzić:

  •  jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (zalicza są do nich jednostki badawczo-rozwojowe, podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół, placówki naukowe PAN (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akademia_Nauk), międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych regulacji, jednostki organizacyjne, które posiadają status jednostek rozwojowo-badawczych, Polska Akademia Umiejętności);
  •  centra badawczo-rozwojowe;
  •  ogólnopolskie stowarzyszenia naukowo ? techniczne, których zakres działalności oraz zasięg powinny potwierdzać załączone do opinii dokumenty.