Skazani na nowoczesność?

Rynek konsumencki zawsze funkcjonuje na zasadzie podziałów, tworzenia się skali, obrębów, obszarów aktywności ludzi o określonej zasobności portfela. Ci, których stać na produkty zaliczające się do drogich i ekskluzywnych, wybierają znane sobie salony, sklepy, restauracje, gabinety kosmetyczne itd.

Dzięki takim ambicjom dochodzi do osiągania sukcesów w doniosłych dla życia społecznego dziedzinach

Autor zdjęcia: O Palsson

Natomiast osoby, których nie stać na taki luksus, a których jest w naszym kraju znaczna przewaga, zaopatrują się w sklepach, centrach handlowych lub korzystają z usług tych firm i zakładów, których ceny są znacznie niższe, co nieraz przekłada się na jakość, lecz generalnie chodzi o to, by móc przetrwać, zapewniając sobie podstawowe środki do życia.

Postępu się nie zatrzyma

Mimo tego, świat rozwija się bez przerwy, a postępu nie sposób zatrzymać, bowiem o to właśnie w życiu chodzi, by nie ustawać w próbach osiągania tego, co wydaje się niemożliwe do osiągnięcia i ostatecznie przezwyciężać wszelkie trudności i problemy stojące nam na przeszkodzie.

Dzięki takim ambicjom dochodzi do osiągania sukcesów w doniosłych dla życia społecznego dziedzinach. Te osiągnięcia potrafią zrewolucjonizować życie ludzi, firm, ośrodków badawczych i innych jednostek działających w obszarze prospołecznych dokonań i odkryć.

Wszystko jednak kosztuje i wymaga pieniędzy, bez których dzisiaj niczego się nie zdobędzie. Badania i wdrażanie nowych technologii tym bardziej stanowią procesy wysoko kapitałochłonne, dlatego trzeba nie lada zabiegów, by niezbędne środki finansowe uzyskać i wykorzystać je w jak najlepszy sposób.

Kredyt to dobre rozwiązanie

Najlepszym rozwiązaniem jest szukanie zewnętrznych źródeł finansowania swoich inwestycji, dzięki którym można uzyskać wsparcie finansowe na bardzo atrakcyjnych warunkach, nie naruszając za bardzo własnego zaplecza finansowego.

Jednym z takich produktów, oferowanych firmom i przedsiębiorstwom jest kredyt technologiczny, stanowiący propozycję banków komercyjnych biorących udział w programach dotacji unijnych przeznaczanych na konkretne cele, określane przez koordynatora danego projektu, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Aby otrzymać kredyt technologiczny należy spełnić szereg warunków wymienianych w regulaminach, a dotyczą one głównie dokumentów wymaganych w procesie przyjmowania wniosków w danej edycji. Do najważniejszych z nich należą: biznes plan, studium wykonalności, opinia o nowej technologii, jaką dana firma zamierza wdrożyć w celu unowocześnienia produkcji.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów składa się w siedzibie banku, który udzieli danej firmie kredytu. Możliwe jest następnie uzyskanie premii technologicznej, która pozwoli na umorzenie nawet do 70% wartości całego finansowanego z danej dotacji projektu.

Wszelkie informacje na temat kredytów technologicznych można uzyskać na stronach banków biorących udział w danym programie lub na stronie BGK (link: http://www.bgk.com.pl/), zarządzającego projektem.