Archiwum tagu: biznes

Wspieranie wdrożenia wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) powstało po to, by wspierać projekty inwestycyjne, które mają na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i tych przez niego nabytych, w wyniku których nastąpić ma wdrożenie do praktyki gospodarczej firmy nowych, albo chociażby znacząco ulepszonych produktów, czy też usług. Czytaj dalej →

Doradztwo strategiczne w biznesie

Konsulting Poznań w zakresie doradztwa strategicznego (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) to szereg działań zorientowanych głównie na określeniu optymalnej drogi rozwoju dla danego przedsiębiorstwa spośród wszelkich możliwych i dostępnych w danym czasie wariantów i scenariuszy rynkowych. Nadrzędną funkcją przeprowadzania doradztwa strategicznego jest co oczywiste dążenie do wzrostu wartości samego przedsiębiorstwa, a tym samym ugruntowanie jego silnej pozycji na rynku. Czytaj dalej →