Archiwum tagu: poddziałanie 3.2.1 POIR

Wspieranie wdrożenia wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) powstało po to, by wspierać projekty inwestycyjne, które mają na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i tych przez niego nabytych, w wyniku których nastąpić ma wdrożenie do praktyki gospodarczej firmy nowych, albo chociażby znacząco ulepszonych produktów, czy też usług. Czytaj dalej →