Usługi konsultingowe w krajach rozwijających się w ostatnich dziesięcioleciach

W latach 90? XX wieku kraje rozwijające przestały być już postrzegane jako homogeniczne rynki konsultingowe. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że pod względem technicznym i ekonomicznym potrzeby i możliwości konsultingowe w krajach podlegających gwałtownemu uprzemysłowieniu stały tak naprawdę bardzo podobne do potrzeb istniejących i identyfikowanych w krajach już rozwiniętych.

Perspektywy i rozwój usług konsultingowych

Consulting Poznań w krajach mniej rozwiniętych zmaga się:

W latach 90? XX wieku kraje rozwijające przestały być już postrzegane jako homogeniczne rynki konsultingowe

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

  •  ze stagnacją ekonomiczną,
  •  niskimi wskaźnikami wzrostu, 
  •  brakiem zasobów,
  •  a także występującym kryzysem gospodarczym.

Mimo tych niewątpliwych trudności, nie oznacza to jednak w praktyce, że konsultanci działający na tych rynkach powinni zrezygnować z aktywnego uczestnictwa na nich, wręcz przeciwnie. Należy sobie bowiem zdawać sprawę z tego, że konsultanci mogą bowiem w znaczący sposób wpływać na ich rozwój i wzmacniać lokalnie działający konsulting, udzielając wymaganego wsparcia technicznego i rozwijając prywatne inicjatywy.